Sleepwalk


Minsan May Isang Awit


Ikaw, Ako, at Ang Awit


Awit ng Pag-Ibig


Two For The Road


774 With Love


Saturday & Sunday Memories Special


Sunday Memories By Request

 

 

 

 

 

 

 

774 News Ngayon


Opinyon Mo, Opinyon Ko

 

 

Doctor’s Orders

 

 

Buhay At Kalusugan

Blocktime

 

Talk To My Lawyer

 

 

 

Kaunlaran Sa Agrikultura

 

 

 

MUSIC

 

Mon-Sat, 12:00MN - 5:00AM


Mon-Fri, 9:00AM - 12:00NN


Mon-Fri, 12:00NN - 5:00PM


Mon-Fri, 6:10PM - 9:00PM

 

Mon-Sat, 9:00PM - 12:00MN


Sat, 10:30AM - 12:00NN


Sat-Sun, 12:00NN - 6:00PM

 

Sun, 6:00AM - 12:00NN

 

 

 

NEWS, INFORMATION, OPINYON &

PUBLIC SERVICE

 

Mon-Sat, 5:30AM - 6:00AM


Mon-Fri, 6:00AM - 8:30AM

 

 

Mon-Fri, 8:30 - 9:00AM

Sat, 7:30 - 8:30AM

 

Mon-Fri, 5:00PM - 5:30PM

Sat, 8:30AM - 9:00AM

 

Sat, 6:00AM - 7:30AM

 

 

 

Sun, 4:00AM - 6:00AM

 

 

Music


Ely Buyco


Larry Damian


Major Tom


Music


Music


Fred Winston


Larry Damian

 

 

 

 

 

 

 

Fred Winston & Rose Sanchez

 

Fred Winston, Fred Davis, & Master Lee

 

Dr. Jaime Galvez Tan &

Nurse Nathalie David

 

Chat De Luna &

Master James Alejandro

 

Atty. Mark Tolentino &

Jackie Magistrado

 

 

Tony Rola &

Nina Manzanares-Agu